Fotografie Jakuba Jury

Psychologie a psychoterapie

Mgr. Jakub Jura


Hypnóza a hypnoterapie, rodinná, párová a individuální psychoterapie, psychologické internetové poradenství, kurzy komunikačních dovedností, rozvoj osobnostních a profesních kompetencí.

Kolik stojí mé služby

  • Psychoterapeutické sezení (50 minut) ... 600 Kč
  • Konzultace po skype (30 minut) ... 300 Kč
  • Konzultace po e-mailu (cca 1 normostrana odpovědi) ... 600 Kč
  • Příplatek za sezení mimo ordinační hodiny ... 150 Kč
  • Kurz komunikačních dovedností (22 vyuč. hodin) ... 2 000 až 3 000 Kč
  • Firemní kurzy ... 2 500 Kč za lektorskou hodinu
Platba se provádí namístě v hotovosti, nebo v dostatečném předstihu bankovním převodem na účet 670100-2207953422/6210.

Nejsem vázán smlouvou se zdravotní pojišťovnou a tudiž jsou mé služby placené přímo klientem. Výhodou pro Vás je, že z toho samého důvodu nepředávám nikomu údaje o klientech, jak by to v případě platby na pojišťovnu bylo.
(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2009