Fotografie Jakuba Jury

Psychologie a psychoterapie

Mgr. Jakub Jura


Hypnóza a hypnoterapie, rodinná, párová a individuální psychoterapie, psychologické internetové poradenství, kurzy komunikačních dovedností, rozvoj osobnostních a profesních kompetencí.

Co nabízímKrizová intervence

je podpora klienta v aktuální krizi. Podpora je zaměřená především na to, aby se klient v situaci zorientoval a aktivoval své schopnosti situaci řešit. V druhém kroku jde o - metaforicky řečeno - ošetření šrámů na duši, které v krizi vznikly. Tím je možné předejít potížím, které by se později mohly vyvinout.
- zpět nahoru -

Individuální psychoterapie

je základní a převažující způsob psychoterapie, při kterém se setkávají klient a psychoterapeut. Obvyklé problémové okruhy, které je možné psychoterapií řešit jsou například různé druhy neuróz, fobií, dále depresivní stavy, úzkosti, obsedantní poruchy, postraumatická porucha (PTSD), závislosti, duševní rehabilitace lidí s psychotickou zkušeností, psychosomatické potíže a mnoho dalšího.
- zpět nahoru -

Rodinná psychoterapie

za jistých okolností - zvláště pokud se řešená tématika týká i partnera, rodiny, či jiných zainteresovaných osob - je vhodné je do terapie přizvat a pracovat na změně celého systému.
- zpět nahoru -

Psychologické poradenství

o poradenství hovoříme, když je klient vcelku dobře schopen své věci řešit a součástí jeho řešení je porada s odborníkem na danou oblast - v tomto případě psychologem. Tématicky je psychologické poradenství možné členit na osobní, vztahové, výchovné a profesní.
- zpět nahoru -

Poradenství po internetu

psychologické poradenství je možné realizovat i korespondenčně. Výhodné je to obzvláště v situaci, kdy je klient například v zahraničí a toto je jediný dostupný způsob psychologického poradenství. Internetové poradenství může mít i podobu telefonického rozhovoru, k čemuž je v dnešní době možné zdarma využít služby Skype. Ať tak, či onak je potřeba mít na vědomí, že tento způsob komunikace může mít anonymní prostředníky (např. administrátory webových aplikací) a i když porušování tajemnství e-mailovch zpráv není časté, tak není vyloučitelné.
- zpět nahoru -

Hypnóza

může být změněný stav vědomí, kdy dochází disociaci vědomí od nevědomí. Neurofyziologicky vypadá jako stav spánku s bdělými ohnisky. Okolní svět se rozmazává a mizí a hypnotizovaný člověk je s ním v kontaktu jen skrze komunmikaci s terapeutem.
V hypnóze nebo hypnotickém transu je možné řešit klientův problém na jiné než bdělé vědomé úrovni. Pokud se problém vyskytujena nevědomé úrovni, tak je to nejpřímější a mnohdy jediné řešení. Stejně tak je hypnóza vhodná i v těch případech, kdy je řešení problému na vědomé úrovni zbytečně bolestivé a zraňující.
- zpět nahoru -

Rozvoj osobního potenciálu

některých původně psychoterapeutických technik je možné s úspěchem používat i za účelem osobního rozvoje. Od ostatního se tento způsob práce liší základním rámce - klient nepřichází s žádným trápením, ale s chutí se v něčem zlepšit, rozšířit své schopnosti, nalézt a aktivovat zdroje pro svůj další osobní i profesní rozvoj. Tématicky sem spadá koučing, rozvoj tvořivosti, komunikačních dovedností atp.
- zpět nahoru -

Kurzy komunikačních technik

rozvíjet své schopnosti je možné také pomocí některého z otevřených kurzů:
  • Komunikační dovednosti
  • Strategická komunikace
  • Transová komunikace
  • Neverbální komunikace prakticky
Mimo tyto kurzy určené pro veřejnost je možné ušít kurz firemním zákazníkům přímo na míru.
- zpět nahoru -


(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2009