Fotografie Jakuba Jury

Psychologie a psychoterapie

Mgr. Jakub Jura


Hypnóza a hypnoterapie, rodinná, párová a individuální psychoterapie, psychologické internetové poradenství, kurzy komunikačních dovedností, rozvoj osobnostních a profesních kompetencí.

Strategická psychoterapie Miltona H. Ericksona

M. H. Erickson žil a pracoval v letech 1901 až 1980. Na počátku své kariéry prošel výcvikem v analytické psychoterapii C. G. Junga. Odtud si odnesl především koncept nevědomí, jako složky našeho já, která je nejen divoká a nebezpečná, ale také moudrá a vědoucí. Jeho osobnost pravděpodobně nejvíce ovlivnila prodělaná obrna. V průběhu života se zapojil do okruhu psychologů Palo Altské školy komunikační psychologie, jakými byli Gregory Bateson, Margaret Mead či John Weakland. Narozdíl od jiných psychoterapeutů té doby nezaložil Erickson žádnou Ericksonovskou terapii - jako byla například Jungiánská, Freudovská, Rogeriánská a mnoho dalších - neboť respektoval individualitu a neopakovatelnost vztahu klient-terapeut. I v současnosti je proto způsob jeho psychoterapie zdrojem inspirace, nikoliv důvodem k následovnictví.
Ericksonův psychoterapeutický přístup se vyznačuje využitím hypnotického transu, kde se - narozdíl od klasické hypnózy - stírá rozdíl mezi bdělou a hypnotickou komunikací plynulým přecházením z jednoho stavu do druhého. Další charakteristické znaky Ericksonova rukopisu jsou akceptace vnitřního světa klienta, využití klientových zkušeností k řešení jeho problémů, systémové pojetí a podpora pozitivních odchylek.

V češtině je možné se s jeho prací seznámit prostřednictvím knížky:
Haley, J.: Neobvyklá psychoterapie Miltona H. Ericksona, Praha, Triton, 2003.

- ZPĚT na obsah -
(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2009