Fotografie Jakuba Jury

Psychologie a psychoterapie

Mgr. Jakub Jura


Hypnóza a hypnoterapie, rodinná, párová a individuální psychoterapie, psychologické internetové poradenství, kurzy komunikačních dovedností, rozvoj osobnostních a profesních kompetencí.

Hypnóza

hypnóza je jedinečný zážitek, který vzniká mezi klientem a hypnotizérem. Hypnóza může mít mnoho podob. Jedna z nich se nazývá klasická hypnóza a ta využívá standardní postupy - metaforicky by se dalo říct hypnotické pilulky, pomocí kterých se lze do hypnózy dostat a něco v ní měnit. Jistou nevýhodou je, že nepůsobí na všechny lidi stejně, ale především na hypnabilní jedince. Jiný přístup - Ericksonovský - je nepoužívat standardizované postupy a místo toho společně nacházet nejvhodnější způsoby jak do hypnózy vstoupit (čemuž se odborně říká indukce hypnózy) a jak v hypnóze provádět požadovanou změnu. I co se týče psychoterapeutické změny v hypnóze je možné postupovat různě. Jedna z cest je použití přímých sugescí. Jiný způsob je pracovat v hypnóze s životním příběhem. A ještě jiný způsob je zadávání terapeutických úkolů, které přímo neovlivňují nežádoucí stav, ale působí zprostředkovaně přes jiný prvek systému.

- ZPĚT na obsah -
(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2009