Fotografie Jakuba Jury

Psychologie a psychoterapie

Mgr. Jakub Jura


Hypnóza a hypnoterapie, rodinná, párová a individuální psychoterapie, psychologické internetové poradenství, kurzy komunikačních dovedností, rozvoj osobnostních a profesních kompetencí.

Jak pracuji

Způsob psychoterapie, který používám, je považován za krátkodobý, což znamená, že k řešení rámcově stačí pět až deset sezení. Na terapeutickém plánu se domlouváme obvykle na prvním sezení.

Z jakých odborných zdrojů čerpám

Při své práci jsem vázán etickým kodexem ČMPS. Zaručuji zachovávat důvěrnost v terapii sdělovaných informací, respektuji profesionální tajemství a ochraňuji soukromí jedince. Jedinou vyjímkou je povinnost oznámit trestný čin, o kterém se hodnověrně dozvím.
(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2009