Fotografie Jakuba Jury

Psychologie a psychoterapie

Mgr. Jakub Jura


Hypnóza a hypnoterapie, rodinná, párová a individuální psychoterapie, psychologické internetové poradenství, kurzy komunikačních dovedností, rozvoj osobnostních a profesních kompetencí.

Kdo jsem

portret Jakuba Jury

Narodil jsem se v roce 1978 v pražských Holešovicích. Jsem ženatý a mám dva syny. Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Filosofické fakulě Masarykovy univerzity v Brně a ještě předtím také Strojní fakultu ČVUT se zaměřením na Biomedicínské inženýrství. Od mého počátečního zaujetí hlubinnou psychoterapií jsem postupně přesouval své myšlenkové těžiště k přístupům, které více respektují vnitřní svět klienta. Cesta vedla přes Rogeriánskou na klienta orientovanou terapii k Fenomenologické psychologii a posléze k současným psychoterapeutickým směrům, které vycházejí z konstruktivismu (v podstatě fenomenologie v jiném hávu) a systémového přístupu. V tomto směru pokračuji psychoterapeutickým výcvikem akreditovaným pro zdravotnictví. Konkrétně výcvikem v hypnotické a nehypnotické psychoterapii Miltona H. Ericksona v pražském centru SPAS (Středisko psychiatrických ambulantních služeb). Mimo soukromého psychoterapeutické a hypnoterapeutické praxe a vědecké práce na universitě ještě vedu psychologickou poradnu při ústředí nestátní neziskové organizace ČTU (Česká tábornická unie, o.s.). (Více v mém profesním CV.)

(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2009