Fotografie Jakuba Jury

Psychologie a psychoterapie

Mgr. Jakub Jura


Hypnóza a hypnoterapie, rodinná, párová a individuální psychoterapie, psychologické internetové poradenství, kurzy komunikačních dovedností, rozvoj osobnostních a profesních kompetencí.

Narativní psychoterapie

Pokud konstruktivismus říká, že reálný svět jako takový neexistuje, ale vytváříme (konstruujeme) si ho pomocí jazyka, slov, konverzace. Tak v narativním přístupu si vytváříme svět skrze příběhy, které o sobě a o světě vyprávíme. Narativní psychoterapie je potom změnou příběhu. Psychoterapeutické sezení může být o vytváření nového příběhu, v kterém se nevyskytuje problém, s kterým klient do terapie přišel. Pokud je problém příliš bolestivý, nebo k němu nemá klient vědomý přístup, je možné pracovat s příběhem i pod ochranným pláštěm hypnotické amnesie.

- ZPĚT na obsah -
(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2009