Fotografie Jakuba Jury

Psychologie a psychoterapie

Mgr. Jakub Jura


Hypnóza a hypnoterapie, rodinná, párová a individuální psychoterapie, psychologické internetové poradenství, kurzy komunikačních dovedností, rozvoj osobnostních a profesních kompetencí.

Postmoderní přístup v psychoterapii

O postmoderně nejprve hovoříme jako o směru v architektuře, který se vyznačuje míšením různých stylů. Na poli filosofickém se projevuje relativismem a pluralitou názorů a tím i o zpochybněním objektivismu - myšlenkového směru, který věří v objektivitu poznání. Jak je známo například z moderní fyziky, tak objektivní (na pozorovateli nezávislé) pozorování není možné. Proto se stal teroretickým východiskem pro moderní psychoterapeutické směry a koncepty, jakými je radikální konstruktivismus, narativní psychoterapie či systemická psychoterapie.

- ZPĚT na obsah -
(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2009