Mgr. Ing. Jakub Jura

Narozen roku 1978 v Praze Holešovicích.

Současná studia

Současná zaměstnání

Práce v neziskové sféře

Vzdělání

Další vzdělávání

Vyučované předměty

Vědecké publikace

 1. Jura, J., Martinásková, M.: Funkce teach-in implementovaná v PLC. Automatizace, 48 (2005), č. 9, s. 522. http://www.automatizace.cz/article.php?a=822
 2. Bíla, J., Tlapák, M. and Jura, J.: Emergent Synthesis in Conceptual ReDesign Process. In: Proc. of 6th Int. Workshop on Emergent Synthesis - IWES'06, August 18-19, Kashiwa, Japan, 2006.
 3. Bíla, J., Jura, J.: Fuzzy Concepts in the Detection of Unexpected Situations. In: Proc. of 5th International Conference on Advanced Engineering Design – AED 2006, June 11 – 14, Prague, Czech Republic.
 4. Bíla, J., Weiglhofer, W., Jura, J.: OMT a UML v pohledu různých přístupů k automatizaci syntézy řešení problémů a úloh. In Proc. of Principia Cybernetica 2006 [CD-ROM]. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2006. ISBN 80-7318-460-5.
 5. Bíla, J., Brandejský, T., Bukovský, I., Jura, J.: A Non Traditional Software Support Conceptual Design System CD3. In Proc. of Advanced Engineering Design - AED 2006 [CD-ROM] (pp. F2.01). Prague, CTU. ISBN 80-86059-44-8.
 6. Bíla, J. & Jura, J.: UX3 Situations in Fault Detection In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2006, p. 75-82. ISBN 80-01-03491-7.
 7. Bíla, J. & Jura, J.: Artificial Intelligence and Emergent Synthesis in Conceptual Design Process In: 5th International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments - ICSC 07. Kunovice: European Polytechnical Institute, 2007, p. 289-296. ISBN 80-7314-108-6.
 8. Bíla, J. & Jura, J.: Degree Of Unexpectedness in UX3 Detection In: Proceedings of 16th Interantional Conference of Process Control 2007 [CD-ROM]. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007, p. Le-Tu-4-136f. ISBN 978-80-227-2677-1.
 9. Bíla, J. & Jura, J.: Formální podpora konceptuálního navrhování - alternativní přístup In: Jemná mechanika a optika. 2007, roč. 52, č. 6, s. 176-181. ISSN 0447-6441.
 10. Bíla, J. & Jura, J.: Fuzzy Concepts in the Detection of Unexpected Situations In: Acta Polytechnica. 2007, vol. 47, no. 1, p. 3-7. ISSN 1210-2709.
 11. Bíla, J. & Jura, J.: Nové intenze v konceptuálním navrhování umělých a přírodních artefaktů In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2007, s. 67-75. ISBN 978-80-01-03747-8.
 12. Bíla, J. & Jura, J.: Novel Intentions for the Conceptual Design of the Artificial and Natural Systems In: Mendel 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007, p. 140-146. ISBN 978-80-214-3473-8.
 13. Jura, J. & Bíla, J.: The Grammar for the Description of Artifacts in the Conceptual Redesign of Systems In: Mendel 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007, p. 021-027. ISBN 978-80-214-3473-8, 021.pdf.
 14. Jura, J. & Bíla, J.: The Interpretation of the Ontology for the Conceptual Redesign of Systems In: Proceedings of 16th Interantional Conference of Process Control 2007 [CD-ROM]. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007, p. 138-1, f-138-8, f. ISBN 978-80-227-2677-1, interpretacePC07.pdf.
 15. Jura, J. & Bíla, J.: Návrh koncepce přenosu dat z webového portálu Fiedler-Mágr do vyrovnávací databáze, sloužící pro archivaci, analýzu a provádění výpočtů pro projekt monitorování vývoje krajiny MSM 2B06023 In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008, s. 89-94. ISBN 978-80-01-04087-4.
 16. Bíla, J. & Jura, J.: The Application of Data Mining Methods in Monitoring of Ecosystems In: Mendel 2008. Brno: Brno University of Technology, 2008, p. 263-268. ISBN 978-80-214-3675-6.
 17. Bíla, J. & Jura, J.: Využití prostředků vytěžování znalostí z databází v systému monitorování vývoje krajiny In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008, s. 71-76. ISBN 978-80-01-04087-4.
 18. (překlad) Stanton, N.: Engineering Psychology: Another Science of Common Sense? The Psychologist, 9, (7), 300-303, http://www.katiandgraham.com/eng_psy.htm (Trans. Jakub Jura, 2008, http://users.fs.cvut.cz/~jurajaku/ing-psych/eng_psy_stanton.htm).
 19. Bíla, J., Bukovský, I., Jura, J.: Review of Development of Nonconventional Neural Architectures at the Czech Technical University in Prague In: Proc. of 10th WSEAS Int. Conf. on Neural Networks. New York: WSEAS, 2009, p. 138-146. ISBN 978-960-474-065-9.
 20. Bíla, J. & Jura, J.: Qualitative Modelling and Data Mining Methods in the Monitoring of the Selected Ecosystem In: 17th International Conference on Process Control´09 [CD-ROM]. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009, vol. 1, p. 586-594. ISBN 978-80-227-3081-5.
 21. Bíla, J., Jura, J., Bukovský, I.: Qualitative Modeling and Monitoring of the Selected Ecosystem Violated With Parasitic Dehumidifying and Dehydrating In: Proc. of 10th WSEAS Int. Conf. on Automation and Information. New York: WSEAS, 2009, p. 211-219. ISBN 978-960-474-064-2.
 22. Bíla, J., Jura, J., Bukovský, I.: Qualitative Modeling and Monitoring of the Selected Ecosystem Violated With Parasitic Dehumidifying and Dehydrating In: Proc. of 10th WSEAS Int. Conf. on Automation and Information. New York: WSEAS, 2009, p. 211-219. ISBN 978-960-474-064-2.
 23. Jura, J.: Zpráva o stavu rozpracování problematiky měření fraktální dimenze časových řad jednotlivých meteorologických veliči In Průběžná zpráva k projektu 2B 06023, MŠMT, Praha, Czech Republic, 2009, prubezna_zprava-FD.doc.
 24. Jura, J.: Computation of the Fractak Dimension of Meteorological Quantities In Proc. of 16th Int. Conference on Soft Computing - Mendel 2010 (pp. 140 - 145) Brno: Brno University of Technology, 2010. ISBN: 978-80-214-4120-0, ISSN: 1803-3814, FD_jura_bila_Mendel_2010.pdf.
 25. Jura, J. & Bila, J.: Filosofie emergentismu v počítačových vědách In Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky (pp. 89 - 93). Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2009, ju.pdf.
 26. Jura, J.: Počítačové ontologie - postmoderní pohled In Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky (pp. ). Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2010, prispevek_Jura.pdf.
 27. Jura, J. & Bila, J.: Vztah verbální a neverbální komunikace z hlediska kybernetiky In Foneticko-kybernetický workshop: Vliv paraverbálních prostředků na význam sdělení (pp. ). Plzeň ZČU FF, Katedra germanistiky a slavistiky, 2010, vztah_NVKaVK_kyberneticky.doc.

Řidičské oprávnění

Jazyky

Odborné zájmy a dovednosti

Osobní zájmy

Horolezectví, turistika (tedy spíše vandrování), vodáctví, speleologie, cestování autostopem, černobílá fotografie.